Acte Necesare

– Pro Geomatic –

ACTE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE

ACTE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT

 1. actul de proprietate ( contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar )- in copie legalizata;
 2. certificat fiscal – in original;
 3. act (e) de identitate proprietar (i) – in copie simpla.

ACTE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN si/sau CONSTRUCTII - ZONE COOPERATIVIZATE – prima inscriere

 1. actul de proprietate pentru teren si constructii ( titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, autorizatie de constructie, proces-verbal de receptie finala  ) – in copie legalizata;
 2. certificat de atestare a edificarii constructiei emis de Primaria in raza careia se afla imobilul – in original;
 3. certificat fiscal – in original – se emite in baza schitei intocmite de noi;
 4. plan de incadrare in tarla – se intocmeste pentru terenurile situate in extravilan;
 5. act ( e ) de identitate proprietar (i)- in copie simpla.

ACTE NECESARE PENTRU CADASTRU TEREN si/sau CONSTRUCTII - ZONE NECOOPERATIVIZATE – receptie documentatie cadastrala

 1. Anexa 1 – Certificat din care rezulta ca posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar si ca acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale – in original; se elibereaza de Primaria in raza careia se afla imobilul;
 2. daca exista acte de proprietate pentru constructii, acestea se vor prezenta in copie legalizata;
 3. Proces-verbal de vecinatate semnat de vecini si Primarie;
 4. certificat fiscal – in original – se emite in baza schitei intocmite de noi;
 5. act ( e ) de identitate proprietar (i) – in copie simpla.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII

 1. actul de proprietate pentru constructii ( hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, autorizatie de constructie, proces-verbal de receptie finala  ) – in copie legalizata;
 2. certificat de atestare a edificarii constructiei emis de Primaria in raza careia se afla imobilul – in original;
 3. certificat fiscal – in original – se emite in baza schitei intocmite de noi;
 4. extras de carte funciara de informare – in original;
 5. plan de amplasament si delimitare a imobilului – in copie simpla;
 6. act ( e ) de identitate proprietar (i) – in copie simpla.

ACTE NECESARE PENTRU DEZMEMBRARE / ALIPIRE TERENURI

 1. extras de carte funciara de informare – in original;
 2. plan de amplasament si delimitare a imobilului – in copie simpla;
 3. act ( e ) de identitate proprietar (i) – in copie simpla.

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIRE SI AVIZARE PLAN DE SITUATIE

 1. actul de proprietate – in copie simpla;
 2. extras de carte funciara de informare – in original;
 3. extras de ortofotoplan – in copie simpla;
 4. certificate de urbanism;
 5. plan de amplasament si delimitare a imobilului – in copie simpla;
 6. act ( e ) de identitate proprietar (i) – in copie simpla.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.